default_mobilelogo

Plantago major. lat.

Ľudové názvy: Kolocier, ranocel, volské ucho.

Kvitnutie: Máj - september
Zber: Jún, júl, august

Popis: Je vytrvalá rastlina s prízemnými listami vajcovitého tvaru, usporiadanými do prízemnej ružice. Kvety sú usporiadané do dlhého valcovitého klasu, obyčajne dlhšieho ako holá os. Rastie okolo ciest, na pastvinách a pod. Skorocelov je niekoľko druhov. Najvhodnejší je skorocel kopijovitý (Plantago lanceolata).Zbieranie: Zbierame lístie pred vytvorením semien od mája do augusta. Sušiť môžeme i na slnku.

Poznámka: Obsahuje xylin, slíz, glykozid aukubin, enzym invertin a emulsin.

Použitie: V ľudovom lekárstve sa používa odvaru lístia i koreňov proti žalúdočným ochoreniam, kašľu, zlatej žile a pod. Rozmliaždené zelené listy sa prikladajú na kožné vyrážky, poranenia a podobne.


 Čiastočne prevzaté z: Naše liečivé rastliny; Ing. F.Lipták; Vydalo Družstevné vydavateľstvo v Bratislave 1940.