default_mobilelogo1. Koreň - je podzemná časť rastliny, udržuje rastlinu v zemi a ňou prijíma rastlina zo zeme potravu.

Veľkosť, tvar a spôsob rozvetvovania koreňa a často i farba sú charakteristické vlastnosti každej rastliny. Podľa tvaru je koreň kolovitý, vretenový, zväzčitý. Podľa farby je koreň biely, žltý, čierny, červený atď.

Mnohé rastliny majú miesto pravého koreňa iné útvary, ktoré zastupujú úlohu koreňa. Sú to:
Hľúza je obyčajne krátky a dužinatý útvar, ktorý vznikol buď premenením koreňa alebo podzemnej časti osi.
Cibuľa je skrátená podzemná časť osi, obalená šupinovitými dužnatými listami.
Podzemok je podzemná, koreňu podobná časť osi. Na podzemku bývajú šupiny, z pod ktorých vyrastajú nové osi, smerom do zeme vyrastajú z neho korienky. Býva niekedy až niekoľko metrov dlhý.

2. Os - je nadzemná časť rastliny, nesúca listy a kvety. Môže byť trojaká:
a.) vňať (lodyha) - os plná a má listy
b.) stvol - os plná bez listov
c.) steblo - os prázdna s listami (u tráv)

Osi môžu byť bylinné a drevnaté.

Podľa vetvenia je os nerozvetvená (jednoduchá) alebo rôznym spôsobom rozvetvená.

Podľa prierezu je oblá, hranatá, rebrovitá.

Podľa povrchu: hladká, chlpatá, tŕnitá.

3. List - je do plochy rozšírený rastlinný útvar, zákonite na osi usporiadaný. Jeho hlavnou úlohou je výživa rastliny (asimilácia).

Normálny list má 3 časti:
1. čepeľ - rozšírená časť
2. stopka - úzka časť
3. pošva - ňou prisadá list na os.

Podľa tvaru čepele sú listy:
1. jednoduché - čepeľ sa skladá len z jedného kusu,
2. zložené - čepeľ sa skladá z via kúskov - lístkov.

Tieto zložené listy môžu byť zasa dvojaké:
a.) dlanitozložené - listy vyrastajú z jedného miesta (ako prsty na dlani - gaštan)
b.) sperené - lístky vyrastajú po stranách stopky, sú párno alebo nepárnosperené (počet lístkov je párny alebo nepárny).Podľa okraja listu:
- celokrané
- pílovité
- zúbkované
- vrúbkované
- laločnaté

Podľa tvaru listu:
- vajcovité
- podlhovasté
- srdcovité
- kopínaté
- čiarkovité


4. Kvet - je ústroj, v ktorom vznikajú semená.
Kvet je najvýraznejšou časťou rastliny, charakteristickou pre každý rastlinný druh.

Časti kvetu:
a.) hlavné:
 1. tyčinky
 2. piestiky


b.) vedľajšie:
 1. kalich
 2. koruna
 3. jednoduché okvetie


Kvetenstvo - je zákonité usporiadanie niekoľko kvetov na spoločnej osi. Takými sú: okolík, hrozno, úbor atď.5. Plod - je útvar ktorý vznikol po zúrodnení kvetu z piestika. Obsahuje semená. Zúrodnenie obstaráva hmyz alebo vietor. Obaly plodu môžu byť suché, drevnaté alebo dužinaté. Suché obaly majú: obilky (u obilovín), struky, lusky, tobolky, nažky. Dužinaté obaly majú bobule, kôstkovice, atď.

 

Čiastočne prevzaté z: Naše liečivé rastliny; Ing. F.Lipták; Vydalo Družstevné vydavateľstvo v Bratislave 1940.