default_mobilelogo1. Pracujeme vždy opatrne aby sme krehkú drogu zbytočne nepolámali, lebo tým stráca na cene.
2. Nikdy nebalíme viac druhov drogy spolu
3. Vždy si označíme akú drogu sme zabalili aby sa na to nezabudlo
4. Zabalenú drogu musíme chrániť pred vlhkom
5. Drogu do obalu nikdy nestláčame, lebo takto sa nám veľmi poláme a často aj zaparí a potom plesnivie.
6. Listy balíme do vriec a kvet do debien. Poslúži nám aj dóza ktorá neprepúšťa svetlo.
7. Celé rastliny pravidelne zväzujeme do menších zväzkov a takto ich balíme do vriec alebo debien.
8. Korene, podzemky a pod. tiež často zväzujeme do zväzkov. Väčšinu koreňov balíme obyčajným spôsobom do vriec alebo debien.

Zabalenú drogu uskladňujeme najlepšie do tmavého chladnejšieho miesta (komory). Vyvarujme sa slnečným alebo vlhkým miestam.

poznámka: Vysušenú rastlinu používanú pre liečebné účely nazývame droga.


Čiastočne prevzaté z: Naše liečivé rastliny; Ing. F.Lipták; Vydalo Družstevné vydavateľstvo v Bratislave 1940.