Het Canadese onderzoek acht India schuldig aan pogingen om de politiek van Ottawa te beïnvloeden

De belangstelling van India voor Canada heeft betrekking op de grote Zuid-Aziatische gemeenschap van Canada. India beschouwt een deel van deze gemeenschappen als een voorstander van een anti-Indias sentiment en vormt een bedreiging voor de Indiase stabiliteit en nationale veiligheid, aldus het rapport.

“India maakt geen onderscheid tussen wettige, pro-Khalistaanse politieke belangenbehartiging en het relatief kleine, in Canada gevestigde gewelddadige extremisme van de Khalistani. Het beschouwt iedereen die zich aansluit bij het Khalistaanse separatisme als een opruiende bedreiging voor India”, aldus het rapport.

“Wij wijzen al deze ongegronde beschuldigingen van Indiase inmenging in de Canadese verkiezingen ten stelligste af”, zei woordvoerder Randhir Jaiswal van het ministerie van Buitenlandse Zaken in februari in New Delhi.

“Het is niet het beleid van de Indiase regering om zich te bemoeien met de democratische processen van andere landen. Integendeel, het is juist Canada dat zich heeft bemoeid met onze binnenlandse aangelegenheden”, zei Jaiswal in antwoord op een vraag.

In het Canadese onderzoeksrapport staat dat de doelwitten van Indiase buitenlandse inmenging vaak leden zijn van de Indo-Canadese gemeenschappen, maar dat prominente niet-Indo-Canadezen ook onderworpen zijn aan de buitenlandse invloedsactiviteiten van India. Deze activiteiten zijn misschien niet gericht op het beïnvloeden van de Canadese democratische instellingen, maar zijn nog steeds aanzienlijk, aldus het rapport.

“Indiase functionarissen in Canada hebben steeds meer vertrouwd op Canadese en in Canada gevestigde proxy’s en de contacten in hun netwerken om buitenlandse inmenging uit te voeren. Dit verdoezelt elk expliciet verband tussen India en buitenlandse inmengingsactiviteiten. Proxy’s onderhouden contacten en werken samen met Indiase inlichtingenfunctionarissen in India en daarbuiten. Canada, waarbij zowel expliciete als impliciete aanwijzingen van hen worden overgenomen”, aldus het rapport.

“India leidde buitenlandse inmengingsactiviteiten met betrekking tot de algemene verkiezingen van 2019 en 2021. Een inlichtingendienst geeft aan dat Indiase proxy-agenten mogelijk hebben geprobeerd zich te bemoeien met democratische processen, naar verluidt onder meer door het clandestien verstrekken van illegale financiële steun aan verschillende Canadese politici als middel. van het proberen de verkiezing van pro-Indiase kandidaten veilig te stellen of invloed te verwerven op kandidaten die aan de macht komen”, aldus het rapport.

In sommige gevallen weten de kandidaten misschien nooit dat hun campagnes illegaal geld hebben ontvangen. Er waren geen aanwijzingen voor op India gebaseerde desinformatiecampagnes bij de algemene verkiezingen van 2021, aldus het rapport.

India werd 43 keer genoemd in het 194 pagina’s tellende rapport.

“In het geheime supplement bij dit rapport bespreek ik de inlichtingen met betrekking tot mogelijke buitenlandse inmenging door India bij de algemene verkiezingen van 2021, de verspreiding ervan binnen de regering en de acties die als reactie daarop zijn ondernomen. Ik heb geen tekortkomingen vastgesteld met betrekking tot de informatiestroom of de reactie van de regering”, aldus Marie-Josee Hogue.

India heeft beweerd dat zijn “kernprobleem” met Canada nog steeds de ruimte is die wordt gegeven aan separatisten, terroristen en anti-Indiase elementen in dat land.

Andere landen die zich bezighouden met interferentieactiviteiten in Canada worden onder meer geïdentificeerd als Rusland, Pakistan en Iran.